Samostojeća pregrada 70x90cm

599,00 kn + P.D.V.

Samostojeća prozinrna pl. pregada za otvorom
– jednostavna montaža bez vijaka
– nosivi elementi bijele ili crne boje
– mogućnost povezivanja većeg broja elemenata u seriju:

SKU: tip-453-1 Kategorija: